k.ú.: 600903 - Barchov u Pardubic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 574724 - Barchov NUTS5 CZ0532574724
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 290 3641595
zahrada 183 147332
ovoc. sad 5 11223
travní p. 71 230192
lesní poz les(ne hospodář) 1 1974
lesní poz 17 87853
vodní pl. nádrž přírodní 1 1467
vodní pl. tok přirozený 8 21638
vodní pl. tok umělý 2 759
zast. pl. zbořeniště 1 76
zast. pl. 157 81025
ostat.pl. jiná plocha 67 38013
ostat.pl. manipulační pl. 22 53773
ostat.pl. neplodná půda 8 3304
ostat.pl. ostat.komunikace 54 60777
ostat.pl. silnice 7 31682
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 599
ostat.pl. zeleň 4 8444
Celkem KN 899 4421726
Par. KMD 899 4421726
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 115
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 153
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 257
spoluvlastník 388

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.11.2014
S-SK GS 1:2880 1839 04.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 07:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.