k.ú.: 600954 - Bartoňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540978 - Ruda nad Moravou NUTS5 CZ0715540978
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 34 262211
zahrada 117 91755
travní p. 254 862360
lesní poz 178 574440
vodní pl. tok přirozený 15 32708
zast. pl. společný dvůr 1 21
zast. pl. zbořeniště 8 1723
zast. pl. 96 20124
ostat.pl. dráha 8 62151
ostat.pl. jiná plocha 126 15473
ostat.pl. manipulační pl. 2 848
ostat.pl. neplodná půda 163 121467
ostat.pl. ostat.komunikace 58 59904
ostat.pl. silnice 3 11578
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1795
ostat.pl. zeleň 1 3142
Celkem KN 1067 2121700
Par. KMD 1067 2121700
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 61
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 83
LV 129
spoluvlastník 157

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.05.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 14.05.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 18.05.2022 22:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.