k.ú.: 600971 - Bartošovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599212 - Bartošovice NUTS5 CZ0804599212
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 302 12804471
zahrada 632 542145
ovoc. sad 1 32951
travní p. 352 1257321
lesní poz 156 1061304
vodní pl. nádrž umělá 26 94157
vodní pl. rybník 3 1180511
vodní pl. tok přirozený 176 310691
vodní pl. tok umělý 18 25283
vodní pl. zamokřená pl. 9 39785
zast. pl. společný dvůr 10 3783
zast. pl. zbořeniště 14 8888
zast. pl. 632 273709
ostat.pl. dráha 16 133514
ostat.pl. jiná plocha 279 290446
ostat.pl. manipulační pl. 71 224918
ostat.pl. neplodná půda 118 234420
ostat.pl. ostat.komunikace 359 437757
ostat.pl. pohřeb. 2 4631
ostat.pl. silnice 17 119699
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 13992
ostat.pl. zeleň 25 49692
Celkem KN 3229 19144068
Par. DKM 3229 19144068
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 186
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 203
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 6
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 34
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 6
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 612
byt.z. byt 59
obč.z. byt 2
Celkem JED 61
LV 706
spoluvlastník 993

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.02.1997 nové mapování v roce 1994
S-SK ŠS 1:2880 1833 10.02.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.05.2022 20:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.