k.ú.: 600989 - Bartošovice v Orlických horách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576093 - Bartošovice v Orlických horách NUTS5 CZ0524576093
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52131 - Rokytnice v Orlických horách

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 40 31086
travní p. 526 5194625
lesní poz les s budovou 1 89
lesní poz les(ne hospodář) 2 32357
lesní poz 136 7143013
vodní pl. nádrž přírodní 3 2850
vodní pl. nádrž umělá 1 500
vodní pl. tok přirozený 9 140054
vodní pl. tok umělý 2 2524
vodní pl. zamokřená pl. 19 115992
zast. pl. zbořeniště 9 3681
zast. pl. 207 61035
ostat.pl. jiná plocha 44 22351
ostat.pl. manipulační pl. 8 12281
ostat.pl. neplodná půda 43 29755
ostat.pl. ostat.komunikace 134 177831
ostat.pl. pohřeb. 1 1304
ostat.pl. silnice 8 108984
ostat.pl. zeleň 25 38197
Celkem KN 1218 13118509
Par. DKM 1218 13118509
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. tech.vyb 1
č.e. bydlení 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 72
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 3
Celkem BUD 204
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 234
spoluvlastník 321

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 22.08.2013
S-SK GS 1:2880 1840 22.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 23.05.2022 11:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.