k.ú.: 601004 - Nová Ves v Orlických horách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576093 - Bartošovice v Orlických horách NUTS5 CZ0524576093
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52131 - Rokytnice v Orlických horách

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 2756
zahrada 1 354
travní p. školka 1 23129
travní p. 137 439055
lesní poz les(ne hospodář) 7 12570
lesní poz 149 4357711
vodní pl. tok přirozený 12 8179
vodní pl. zamokřená pl. 19 59610
zast. pl. společný dvůr 4 1011
zast. pl. zbořeniště 4 517
zast. pl. 45 10719
ostat.pl. jiná plocha 19 11201
ostat.pl. neplodná půda 52 22744
ostat.pl. ostat.komunikace 36 62442
ostat.pl. silnice 4 13547
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 845
Celkem KN 492 5026390
Par. DKM 3 11600
Par. KMD 489 5014790
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 2
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
rozestav. 1
Celkem BUD 45
LV 66
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.11.2014
S-SK GS 1:2880 1840 19.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 23.05.2022 10:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.