k.ú.: 601063 - Baška - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598011 - Baška NUTS5 CZ0802598011
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 297 1272623
zahrada skleník-pařeniš. 3 671
zahrada 799 606293
ovoc. sad 5 10321
travní p. 277 703176
lesní poz 289 1365318
vodní pl. nádrž umělá 8 307306
vodní pl. rybník 1 1533
vodní pl. tok přirozený 65 87133
vodní pl. tok umělý 2 263
vodní pl. zamokřená pl. 34 17233
zast. pl. společný dvůr 2 107
zast. pl. zbořeniště 3 506
zast. pl. 915 231668
ostat.pl. dráha 6 57336
ostat.pl. jiná plocha 412 303340
ostat.pl. manipulační pl. 28 19041
ostat.pl. neplodná půda 12 3890
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 207
ostat.pl. ostat.komunikace 276 176539
ostat.pl. pohřeb. 1 6800
ostat.pl. silnice 17 56129
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 28820
ostat.pl. zeleň 10 8884
Celkem KN 3474 5265137
Par. DKM 3474 5265137
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 585
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 47
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 128
bez čp/če jiná st. 84
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 911
byt.z. byt 66
Celkem JED 66
LV 1062
spoluvlastník 1646

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2003
ZMVM 1:2000 01.06.1989 28.11.2003
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.06.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 24.05.2022 08:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.