k.ú.: 601080 - Hodoňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598011 - Baška NUTS5 CZ0802598011
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 169 669170
zahrada 426 336502
ovoc. sad 1 4624
travní p. mez, stráň 4 1634
travní p. 159 461805
lesní poz 222 843255
vodní pl. tok přirozený 42 139865
vodní pl. tok umělý 23 15537
vodní pl. zamokřená pl. 1 1215
zast. pl. společný dvůr 1 167
zast. pl. zbořeniště 2 283
zast. pl. 438 92632
ostat.pl. jiná plocha 207 248358
ostat.pl. manipulační pl. 1 2997
ostat.pl. neplodná půda 31 29917
ostat.pl. ostat.komunikace 186 111573
ostat.pl. pohřeb. 2 3439
ostat.pl. silnice 5 71373
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11021
Celkem KN 1922 3045367
Par. DKM 1922 3045367
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 248
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 31
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 92
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 434
LV 539
spoluvlastník 716

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.05.2002
ZMVM 1:2000 01.06.1989 22.05.2002
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.06.1989 reprodukce otisku mapy z r. 1927


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 24.05.2022 08:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.