k.ú.: 601144 - Batelov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586862 - Batelov NUTS5 CZ0632586862
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61053 - Třešť

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 14 2750
orná půda 1779 7193026
zahrada 561 263329
ovoc. sad 9 10579
travní p. mez, stráň 24 8579
travní p. 1460 1829153
lesní poz mez, stráň 1 345
lesní poz 440 2530512
vodní pl. nádrž umělá 5 12036
vodní pl. rybník 21 124667
vodní pl. tok přirozený 198 90283
vodní pl. tok umělý 13 3723
zast. pl. zbořeniště 5 1474
zast. pl. 984 278440
ostat.pl. dráha 11 70065
ostat.pl. jiná plocha 529 289583
ostat.pl. manipulační pl. 81 166540
ostat.pl. mez, stráň 81 34965
ostat.pl. neplodná půda 315 190736
ostat.pl. ostat.komunikace 439 278215
ostat.pl. pohřeb. 2 6127
ostat.pl. silnice 90 123365
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 29776
ostat.pl. zeleň 103 37141
Celkem KN 7173 13575409
Par. DKM 7173 13575409
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 13
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 17
č.p. rod.dům 539
č.p. tech.vyb 6
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 29
č.e. garáž 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 76
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 78
bez čp/če jiná st. 90
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 27
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 16
bez čp/če zem.stav 41
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 972
byt.z. byt 95
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 96
LV 1092
spoluvlastník 1492

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.12.2009
ZMVM 1:2000 01.07.1985 23.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.07.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 20:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.