k.ú.: 601152 - Batňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579041 - Batňovice NUTS5 CZ0525579041
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52143 - Úpice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 250 1590763
zahrada 411 399541
travní p. 382 1015044
lesní poz 144 950734
vodní pl. nádrž umělá 3 1849
vodní pl. tok přirozený 9 29477
vodní pl. tok umělý 21 5872
zast. pl. společný dvůr 16 8675
zast. pl. zbořeniště 5 1147
zast. pl. 514 125842
ostat.pl. dráha 2 1155
ostat.pl. jiná plocha 134 46894
ostat.pl. manipulační pl. 57 54868
ostat.pl. neplodná půda 69 26561
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 300
ostat.pl. ostat.komunikace 374 172292
ostat.pl. pohřeb. 1 3678
ostat.pl. silnice 27 22357
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6116
ostat.pl. zeleň 7 3751
Celkem KN 2433 4466916
Par. KMD 2433 4466916
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 123
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 151
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 75
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 31
Celkem BUD 503
byt.z. byt 15
Celkem JED 15
LV 544
spoluvlastník 754

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2010
S-SK GS 1:2880 1840 27.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.05.2022 23:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.