k.ú.: 601195 - Tourov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550809 - Bavorov NUTS5 CZ0316550809
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3117 - Vodňany
Pověřený obecní úřad 31171 - Vodňany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 261 1785274
zahrada 30 40824
ovoc. sad 3 8789
travní p. 67 169839
lesní poz 105 1288807
vodní pl. tok umělý 24 8340
vodní pl. zamokřená pl. 14 10475
zast. pl. zbořeniště 1 979
zast. pl. 29 18536
ostat.pl. jiná plocha 25 13870
ostat.pl. manipulační pl. 6 6409
ostat.pl. neplodná půda 29 18986
ostat.pl. ostat.komunikace 35 54704
ostat.pl. silnice 5 21738
ostat.pl. zeleň 1 17
Celkem KN 635 3447587
Par. DKM 23 174138
Par. KMD 612 3273449
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 26
LV 68
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.10.2017
DKM-KPÚ 31.03.2016 1:1000 31.03.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1837 25.10.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 16.05.2022 22:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.