k.ú.: 601209 - Bavory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584304 - Bavory NUTS5 CZ0644584304
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6211 - Mikulov
Pověřený obecní úřad 62111 - Mikulov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 275 2530382
vinice 235 1142941
zahrada 170 109068
ovoc. sad 2 18978
travní p. 18 58793
lesní poz les(ne hospodář) 62 299997
vodní pl. tok přirozený 14 52667
vodní pl. tok umělý 3 8219
zast. pl. společný dvůr 10 3213
zast. pl. zbořeniště 3 319
zast. pl. 328 86319
ostat.pl. jiná plocha 179 57005
ostat.pl. manipulační pl. 106 54476
ostat.pl. neplodná půda 89 250718
ostat.pl. ostat.komunikace 269 236372
ostat.pl. pohřeb. 1 1502
ostat.pl. silnice 29 77259
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12394
ostat.pl. zeleň 5 3014
Celkem KN 1801 5003636
Par. DKM 1801 5003636
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 13
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 142
č.p. rod.rekr 5
č.p. ubyt.zař 3
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 301
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 360
spoluvlastník 488

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 02.05.2008 1:1000 12.08.2008 *) Z-1633/2008-736
DKM 1:1000 30.06.2008
ZMVM 1:2000 02.11.1998 12.08.2008 1.11.1981 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1833 02.11.1998 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 22.05.2022 19:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.