k.ú.: 601250 - Zaječice u Bečova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567043 - Bečov NUTS5 CZ0425567043
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4209 - Most
Pověřený obecní úřad 42091 - Most

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 2294729
zahrada skleník-pařeniš. 4 14666
zahrada 16 52844
travní p. 10 34452
lesní poz les(ne hospodář) 1 90490
lesní poz 1 2067
vodní pl. nádrž umělá 1 454
vodní pl. tok přirozený 8 15730
vodní pl. zamokřená pl. 13 114260
zast. pl. zbořeniště 2 850
zast. pl. 42 17992
ostat.pl. dráha 6 75080
ostat.pl. jiná plocha 53 69852
ostat.pl. manipulační pl. 9 15254
ostat.pl. neplodná půda 17 34309
ostat.pl. ostat.komunikace 34 57700
ostat.pl. silnice 5 27601
ostat.pl. zeleň 2 642
Celkem KN 314 2918972
Par. DKM 314 2918972
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 15
č.e. adminis. 1
č.e. jiná st. 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 40
LV 50
spoluvlastník 63

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.06.2008
FÚO 1:5000 31.12.1978 26.06.2008 pouze extravilán
S-SK GS 1:2880 1873 26.06.2008 od 31.12.1978 platná jen pro intravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 18.05.2022 11:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.