k.ú.: 601284 - Vodná u Bečova nad Teplou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 554995 - Bečov nad Teplou NUTS5 CZ0412554995
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41033 - Toužim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 22 86054
zahrada 52 19911
travní p. 62 231017
lesní poz les(ne hospodář) 7 9514
lesní poz 26 2903776
vodní pl. tok přirozený 9 24160
vodní pl. zamokřená pl. 2 7490
zast. pl. zbořeniště 11 2883
zast. pl. 49 13140
ostat.pl. dráha 4 8695
ostat.pl. jiná plocha 15 8092
ostat.pl. manipulační pl. 9 3763
ostat.pl. neplodná půda 48 39976
ostat.pl. ostat.komunikace 34 22859
ostat.pl. silnice 21 43264
Celkem KN 371 3424594
Par. KMD 371 3424594
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 45
LV 50
spoluvlastník 65

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2012
S-SK GS 1:2880 1841 30.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 22:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.