k.ú.: 601349 - Bednárec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 562548 - Bednárec NUTS5 CZ0313562548
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 256 2998997
zahrada 71 62410
travní p. 260 1355987
lesní poz 224 2717819
vodní pl. rybník 24 157672
vodní pl. tok přirozený 2 14545
vodní pl. tok umělý 35 11820
vodní pl. zamokřená pl. 13 45017
zast. pl. zbořeniště 2 399
zast. pl. 106 45649
ostat.pl. dráha 1 72928
ostat.pl. jiná plocha 90 47512
ostat.pl. manipulační pl. 27 42554
ostat.pl. mez, stráň 1 1888
ostat.pl. neplodná půda 34 26452
ostat.pl. ostat.komunikace 93 101739
ostat.pl. silnice 19 105510
ostat.pl. zamokřená pl. 1 2967
ostat.pl. zeleň 12 537
Celkem KN 1271 7812402
Par. DKM 2 543
Par. KMD 1269 7811859
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 61
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 105
LV 145
spoluvlastník 191

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
DKM-KPÚ 1:1000 04.10.2011
S-SK GS 1:2880 1828 30.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.05.2022 16:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.