k.ú.: 601365 - Bedřichov u Jablonce nad Nisou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563536 - Bedřichov NUTS5 CZ0512563536
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5103 - Jablonec nad Nisou
Pověřený obecní úřad 51031 - Jablonec nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 70 40282
travní p. 824 1202106
lesní poz ostat.komunikace 17 214878
lesní poz 127 21472873
vodní pl. nádrž přírodní 1 236
vodní pl. nádrž umělá 21 479144
vodní pl. tok přirozený 18 85567
vodní pl. tok umělý 2 4633
zast. pl. společný dvůr 1 138
zast. pl. zbořeniště 21 3411
zast. pl. 515 110728
ostat.pl. jiná plocha 74 47836
ostat.pl. manipulační pl. 101 57968
ostat.pl. neplodná půda 224 323886
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1622
ostat.pl. ostat.komunikace 150 102840
ostat.pl. pohřeb. 2 2489
ostat.pl. silnice 10 66619
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 12508
ostat.pl. zeleň 32 30526
Celkem KN 2219 24260290
Par. DKM 2219 24260290
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 137
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 8
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 214
č.e. ubyt.zař 8
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo hráz př. 3
vod.dílo přehrada 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 496
byt.z. ateliér 6
byt.z. byt 66
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 42
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 25
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 42
Celkem JED 186
LV 691
spoluvlastník 1181

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 22.10.2001 1:1000 22.10.2001 *) Od -ověř TO. Převedení.
ZMVM 1:2000 01.06.1988 22.10.2001 Od -ověř TO. ZMVM Bedřichov.
S-SK GS 1:2880 1843 01.06.1988 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 27.05.2022 05:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.