k.ú.: 601373 - Bedřichov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581313 - Bedřichov NUTS5 CZ0641581313
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 680 1698489
zahrada 174 98799
ovoc. sad 4 10915
travní p. 198 202333
lesní poz les s budovou 1 47
lesní poz 125 3967024
vodní pl. nádrž umělá 1 547
vodní pl. rybník 2 3707
vodní pl. tok přirozený 1 350
vodní pl. zamokřená pl. 1 1553
zast. pl. zbořeniště 1 52
zast. pl. 180 47215
ostat.pl. jiná plocha 48 17532
ostat.pl. manipulační pl. 52 22569
ostat.pl. neplodná půda 93 74416
ostat.pl. ostat.komunikace 171 66524
ostat.pl. pohřeb. 1 2109
ostat.pl. silnice 33 46802
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 21579
ostat.pl. zeleň 1 86
Celkem KN 1778 6282648
Par. KMD 1778 6282648
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 179
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 252
spoluvlastník 317

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1826 09.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 28.05.2022 19:09

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.