k.ú.: 601420 - Běhařovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593737 - Běhařovice NUTS5 CZ0647593737
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 276 3415826
zahrada 70 48830
ovoc. sad 2 9894
travní p. 40 61322
lesní poz 12 81353
vodní pl. nádrž umělá 1 1082
vodní pl. tok přirozený 8 23005
zast. pl. společný dvůr 2 1233
zast. pl. zbořeniště 8 1075
zast. pl. 149 72385
ostat.pl. jiná plocha 76 42421
ostat.pl. manipulační pl. 27 31629
ostat.pl. neplodná půda 29 46042
ostat.pl. ostat.komunikace 63 70423
ostat.pl. pohřeb. 1 6355
ostat.pl. silnice 17 57771
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9136
ostat.pl. zeleň 4 450
Celkem KN 787 3980232
Par. KMD 787 3980232
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 5
Celkem BUD 149
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 150
spoluvlastník 195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.11.2016
KM-D 1:1000 18.12.2000 04.11.2016
S-SK ŠD 1:2500 1902 17.12.2000 dokončenené scelení


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 22.05.2022 19:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.