k.ú.: 601438 - Ratišovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593737 - Běhařovice NUTS5 CZ0647593737
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 517 2792427
zahrada 117 82721
ovoc. sad 11 39228
travní p. 25 50158
lesní poz 34 660530
vodní pl. nádrž přírodní 2 6002
vodní pl. rybník 1 4529
vodní pl. tok přirozený 12 6831
vodní pl. zamokřená pl. 2 5181
zast. pl. společný dvůr 1 202
zast. pl. zbořeniště 2 344
zast. pl. 112 52703
ostat.pl. jiná plocha 19 9852
ostat.pl. manipulační pl. 7 3179
ostat.pl. neplodná půda 40 118620
ostat.pl. ostat.komunikace 91 90672
ostat.pl. silnice 5 32351
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6250
ostat.pl. zeleň 2 2886
Celkem KN 1004 3964666
Par. KMD 1004 3964666
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 22
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 5
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 111
LV 142
spoluvlastník 225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.03.2017
KM-D 1:2000 11.12.2000 16.03.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 10.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 25.05.2022 12:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.