k.ú.: 601462 - Běchary - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572675 - Běchary NUTS5 CZ0522572675
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52072 - Kopidlno

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 438 6727731
zahrada 119 78573
ovoc. sad 18 67312
travní p. 109 501790
lesní poz 24 766227
vodní pl. nádrž umělá 5 20118
vodní pl. tok přirozený 39 43947
vodní pl. tok umělý 6 15500
vodní pl. zamokřená pl. 7 4647
zast. pl. společný dvůr 9 1443
zast. pl. zbořeniště 15 7788
zast. pl. 175 150936
ostat.pl. jiná plocha 42 28735
ostat.pl. manipulační pl. 21 42886
ostat.pl. neplodná půda 21 25140
ostat.pl. ostat.komunikace 111 171141
ostat.pl. pohřeb. 1 1413
ostat.pl. silnice 6 80704
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7582
ostat.pl. zeleň 24 50177
Celkem KN 1192 8793790
Par. DKM 647 8337821
Par. KMD 545 455969
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 75
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 28
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 173
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 298
spoluvlastník 415

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.03.2017
DKM-KPÚ 16.08.2005 1:1000 27.09.2005 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1842 27.03.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 22:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.