k.ú.: 601471 - Bechlín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564575 - Bechlín NUTS5 CZ0423564575
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 704 6697644
chmelnice 1 299
vinice 3 44351
zahrada 257 216941
ovoc. sad 39 225160
travní p. 71 115602
lesní poz les(ne hospodář) 14 419532
lesní poz 205 2620527
vodní pl. nádrž přírodní 2 1594
vodní pl. tok přirozený 9 15815
vodní pl. tok umělý 1 2119
zast. pl. společný dvůr 8 3297
zast. pl. zbořeniště 19 4578
zast. pl. 420 138436
ostat.pl. jiná plocha 101 59109
ostat.pl. manipulační pl. 73 285334
ostat.pl. neplodná půda 223 435771
ostat.pl. ostat.komunikace 192 271161
ostat.pl. pohřeb. 2 5713
ostat.pl. silnice 11 90782
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13758
ostat.pl. zeleň 30 56168
Celkem KN 2388 11723691
Par. DKM 1496 11251732
Par. KMD 892 471959
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 267
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 404
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 619
spoluvlastník 1033

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.12.2017 1:1000 20.12.2017 *)
KMD 1:1000 06.03.2017
S-SK GS 1:2880 1840 20.12.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 21.05.2022 21:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.