k.ú.: 601497 - Předonín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564575 - Bechlín NUTS5 CZ0423564575
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 193
orná půda 332 1555208
vinice 2 23646
zahrada 228 105729
ovoc. sad 27 100881
travní p. 59 117511
lesní poz les(ne hospodář) 88 768143
lesní poz 3 16688
vodní pl. nádrž přírodní 7 1433
vodní pl. rybník 1 577
vodní pl. tok přirozený 33 21149
vodní pl. tok umělý 4 1122
zast. pl. společný dvůr 15 5391
zast. pl. zbořeniště 5 1864
zast. pl. 300 80701
ostat.pl. jiná plocha 88 470768
ostat.pl. manipulační pl. 23 27939
ostat.pl. neplodná půda 70 60979
ostat.pl. ost.dopravní pl. 11 7042
ostat.pl. ostat.komunikace 118 97752
ostat.pl. silnice 9 40327
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 14805
ostat.pl. zeleň 28 9134
Celkem KN 1456 3528982
Par. DKM 864 3213724
Par. KMD 592 315258
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 182
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
Celkem BUD 291
byt.z. byt 2
obč.z. byt 8
Celkem JED 10
LV 394
spoluvlastník 516

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.08.2012
DKM-KPÚ 05.12.2007 1:1000 12.12.2007 *) v rozsahu PÚ
S-SK GS 1:2880 1840 06.08.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 12:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.