k.ú.: 601543 - Bechyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552054 - Bechyně NUTS5 CZ0317552054
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31121 - Bechyně

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 529 2997799
zahrada skleník-pařeniš. 1 393
zahrada 1000 511534
ovoc. sad 1 9029
travní p. 212 518207
lesní poz les(ne hospodář) 3 4289
lesní poz 97 1726939
vodní pl. nádrž přírodní 1 2259
vodní pl. nádrž umělá 2 527
vodní pl. rybník 12 15562
vodní pl. tok přirozený 8 266874
vodní pl. zamokřená pl. 1 243
zast. pl. společný dvůr 4 2168
zast. pl. zbořeniště 2 145
zast. pl. 1888 414965
ostat.pl. dráha 6 31125
ostat.pl. jiná plocha 231 151283
ostat.pl. manipulační pl. 97 165989
ostat.pl. neplodná půda 119 115609
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 539
ostat.pl. ostat.komunikace 326 300673
ostat.pl. pohřeb. 3 21721
ostat.pl. silnice 35 112902
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 88471
ostat.pl. zeleň 130 310007
Celkem KN 4736 7769252
Par. DKM 3943 4591090
Par. KMD 793 3178162
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 532
č.p. byt.dům 95
č.p. doprava 1
č.p. garáž 161
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 43
č.p. obč.vyb. 25
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 211
č.p. tech.vyb 12
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 248
č.e. jiná st. 15
č.e. rod.rekr 67
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 158
bez čp/če jiná st. 150
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 17
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 35
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 31
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1868
byt.z. byt 1376
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 14
obč.z. byt 3
Celkem JED 1406
LV 2683
spoluvlastník 4517

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2016
DKM 1:1000 13.05.2008
FÚO 1:1000 01.01.1971 20.06.2016 část k.ú., i 1:2000 Vzhledem ke kvalitě vyhotovení FÚO pro přepracování bude zohledněna mapa S-SK
Ins. A 1:1000 31.12.1953 13.05.2008 část k.ú., i 1:2000
S-SK GS 1:2880 1828 13.05.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 17.05.2022 08:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.