k.ú.: 601608 - Bělá u Staré Paky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 576972 - Bělá NUTS5 CZ0514576972
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51071 - Lomnice nad Popelkou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 326 2678690
zahrada 80 44547
travní p. 809 2172943
lesní poz 358 2038897
vodní pl. tok přirozený 25 75940
vodní pl. tok umělý 7 2402
vodní pl. zamokřená pl. 1 2665
zast. pl. společný dvůr 4 891
zast. pl. zbořeniště 17 3176
zast. pl. 226 61512
ostat.pl. dráha 8 151411
ostat.pl. jiná plocha 24 14470
ostat.pl. manipulační pl. 53 51314
ostat.pl. neplodná půda 260 153943
ostat.pl. ostat.komunikace 361 230942
ostat.pl. pohřeb. 1 1439
ostat.pl. silnice 11 60019
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12624
ostat.pl. zeleň 1 1137
Celkem KN 2575 7758962
Par. KMD 2575 7758962
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 72
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 23
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 207
LV 247
spoluvlastník 333

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2012
S-SK GS 1:2880 1842 17.12.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 06:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.