k.ú.: 601616 - Bělá ve Slezsku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 512974 - Bělá NUTS5 CZ0805512974
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8109 - Hlučín
Pověřený obecní úřad 81091 - Hlučín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 213 1197761
zahrada 248 141133
travní p. 44 285511
lesní poz 14 891245
vodní pl. rybník 1 10023
vodní pl. tok přirozený 10 17723
vodní pl. zamokřená pl. 4 22734
zast. pl. společný dvůr 1 57
zast. pl. zbořeniště 2 435
zast. pl. 293 83216
ostat.pl. jiná plocha 59 45698
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1505
ostat.pl. manipulační pl. 2 1161
ostat.pl. neplodná půda 14 56228
ostat.pl. ostat.komunikace 80 62707
ostat.pl. pohřeb. 1 1076
ostat.pl. silnice 5 21885
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13488
ostat.pl. zamokřená pl. 1 2757
ostat.pl. zeleň 2 8593
Celkem KN 997 2864936
Par. DKM 997 2864936
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 202
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 289
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 293
spoluvlastník 370

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 02.05.2014 1:1000 28.05.2014 *)
DKM 1:1000 18.11.2003
Ins. A 1:2000 01.01.1950 18.11.2003 původní mapový operát pruský katastr 1:2500


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 20.05.2022 18:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.