k.ú.: 601624 - Bělá nad Radbuzou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553441 - Bělá nad Radbuzou NUTS5 CZ0321553441
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 175 6234378
zahrada 362 186886
travní p. 424 2149896
lesní poz 184 2782763
vodní pl. rybník 6 16520
vodní pl. tok přirozený 16 50422
vodní pl. tok umělý 62 27852
zast. pl. zbořeniště 7 3249
zast. pl. 508 167323
ostat.pl. dráha 24 81839
ostat.pl. jiná plocha 271 129045
ostat.pl. manipulační pl. 37 71322
ostat.pl. neplodná půda 186 228469
ostat.pl. ostat.komunikace 352 204546
ostat.pl. pohřeb. 1 7101
ostat.pl. silnice 139 115441
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 59035
ostat.pl. zeleň 12 40234
Celkem KN 2772 12556321
PK 189 373099
GP 1667 6820213
Celkem ZE 1856 7193312
Par. DKM 2081 3439837
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 39
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 16
č.p. rod.dům 243
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 9
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če doprava 10
bez čp/če garáž 80
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 497
byt.z. byt 75
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 33
Celkem JED 109
LV 552
spoluvlastník 726

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.01.2015
KMD 1:1000 07.01.2015
THM-V 1:1000 01.04.1961
S-SK GS 1:2880 1838 28.02.1824 1:2880,


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2025.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 16.05.2022 06:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.