k.ú.: 601659 - Černá Hora u Bělé nad Radbuzou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553441 - Bělá nad Radbuzou NUTS5 CZ0321553441
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 5 3079
orná půda 39 1062519
zahrada 18 22135
travní p. mez, stráň 1 171
travní p. 14 124972
lesní poz 33 3491821
vodní pl. nádrž umělá 3 6461
vodní pl. rybník 3 148825
vodní pl. tok přirozený 3 437
vodní pl. tok umělý 1 22
vodní pl. zamokřená pl. 1 18941
zast. pl. zbořeniště 5 3859
zast. pl. 11 10619
ostat.pl. jiná plocha 26 20252
ostat.pl. ostat.komunikace 21 57077
ostat.pl. silnice 1 13780
Celkem KN 185 4984970
Par. KMD 185 4984970
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 11
LV 24
spoluvlastník 30

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.07.2013
S-SK GS 1:2880 1838 24.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 26.05.2022 06:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.