k.ú.: 601683 - Bělá nad Svitavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 572586 - Bělá nad Svitavou NUTS5 CZ0533572586
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 244 6205416
zahrada 459 309993
ovoc. sad 2 6646
travní p. 418 1616744
lesní poz ostat.komunikace 7 7103
lesní poz 201 2715557
vodní pl. nádrž umělá 5 3639
vodní pl. tok přirozený 34 20540
vodní pl. zamokřená pl. 1 567
zast. pl. společný dvůr 2 237
zast. pl. zbořeniště 26 5056
zast. pl. 291 82966
ostat.pl. jiná plocha 240 188433
ostat.pl. manipulační pl. 8 37274
ostat.pl. neplodná půda 21 19384
ostat.pl. ostat.komunikace 234 269674
ostat.pl. pohřeb. 1 3966
ostat.pl. silnice 51 59560
ostat.pl. zeleň 3 3063
Celkem KN 2248 11555818
Par. DKM 735 8879929
Par. KMD 1513 2675889
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 97
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 98
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 5
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 276
byt.z. byt 4
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 6
LV 391
spoluvlastník 575

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.03.2016
DKM-KPÚ 10.06.2013 1:1000 10.06.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1839 15.03.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 18.05.2022 08:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.