k.ú.: 601756 - Adolfovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 523917 - Bělá pod Pradědem NUTS5 CZ0711523917
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 372 2604923
zahrada 353 170422
travní p. 325 2289866
lesní poz ostat.komunikace 50 195046
lesní poz sport.a rekr.pl. 4 10747
lesní poz 553 28580073
vodní pl. tok přirozený 59 87282
vodní pl. tok umělý 35 11703
vodní pl. zamokřená pl. 9 44500
zast. pl. společný dvůr 41 10977
zast. pl. zbořeniště 43 12001
zast. pl. 455 101481
ostat.pl. jiná plocha 393 242537
ostat.pl. manipulační pl. 33 32324
ostat.pl. neplodná půda 128 70788
ostat.pl. ostat.komunikace 243 209072
ostat.pl. pohřeb. 1 488
ostat.pl. silnice 22 155880
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 111851
ostat.pl. zamokřená pl. 1 5374
ostat.pl. zeleň 13 18105
Celkem KN 3155 34965440
Par. KMD 3155 34965440
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 229
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 86
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 438
byt.z. byt 9
obč.z. byt 2
Celkem JED 11
LV 406
spoluvlastník 542

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1836 08.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 18.05.2022 18:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.