k.ú.: 601802 - Malonín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 505391 - Bělá u Jevíčka NUTS5 CZ0533505391
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53081 - Jevíčko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 81 682755
zahrada 56 30113
travní p. 93 320063
lesní poz 96 1402452
vodní pl. tok přirozený 10 6402
zast. pl. zbořeniště 3 1568
zast. pl. 44 14093
ostat.pl. jiná plocha 61 59533
ostat.pl. manipulační pl. 3 7479
ostat.pl. neplodná půda 5 4049
ostat.pl. ostat.komunikace 52 42749
ostat.pl. silnice 54 24576
Celkem KN 558 2595832
Par. KMD 558 2595832
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 43
LV 78
spoluvlastník 118

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 17.05.2022 03:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.