k.ú.: 601837 - Dolní Javoří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573094 - Lázně Bělohrad NUTS5 CZ0522573094
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52073 - Lázně Bělohrad

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 22 83567
zahrada 40 29581
ovoc. sad 4 8581
travní p. 166 668942
lesní poz 61 373997
vodní pl. nádrž přírodní 3 1690
vodní pl. tok přirozený 59 15706
zast. pl. 48 17145
ostat.pl. jiná plocha 37 22605
ostat.pl. neplodná půda 15 6231
ostat.pl. ostat.komunikace 83 33833
ostat.pl. silnice 7 8884
ostat.pl. zeleň 2 779
Celkem KN 547 1271541
Par. DKM 547 1271541
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 47
LV 90
spoluvlastník 149

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.10.2000
ZMVM 1:1000 01.11.1986 13.10.2000
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.05.2022 21:32

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.