k.ú.: 601896 - Běleč u Mladé Vožice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 560448 - Běleč NUTS5 CZ0317560448
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31122 - Mladá Vožice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 776 4511997
zahrada 158 121839
travní p. mez, stráň 3 13453
travní p. 800 2029971
lesní poz 284 4757711
vodní pl. nádrž umělá 5 11073
vodní pl. rybník 14 89140
vodní pl. tok přirozený 5 29609
vodní pl. tok umělý 140 30639
vodní pl. zamokřená pl. 19 45208
zast. pl. společný dvůr 3 1107
zast. pl. zbořeniště 3 664
zast. pl. 151 78621
ostat.pl. jiná plocha 107 81686
ostat.pl. manipulační pl. 49 39882
ostat.pl. mez, stráň 6 4845
ostat.pl. neplodná půda 62 36840
ostat.pl. ostat.komunikace 136 183869
ostat.pl. pohřeb. 1 2944
ostat.pl. silnice 29 56569
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6667
ostat.pl. zamokřená pl. 1 1736
ostat.pl. zeleň 86 92868
Celkem KN 2842 12228938
Par. KMD 2842 12228938
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 46
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 135
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 249
spoluvlastník 464

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.10.2017
KM-D 1:2000 18.05.2001 03.10.2017
S-SK GS 1:2880 1829 18.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.05.2022 02:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.