k.ú.: 601926 - Křeptov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 581321 - Běleč NUTS5 CZ0643581321
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 48 416750
zahrada 34 33739
ovoc. sad 1 6676
travní p. 69 280427
lesní poz 83 688794
vodní pl. tok přirozený 3 481
zast. pl. 34 8778
ostat.pl. jiná plocha 4 1044
ostat.pl. neplodná půda 121 119231
ostat.pl. ostat.komunikace 17 14956
ostat.pl. silnice 2 2497
Celkem KN 416 1573373
Par. KMD 416 1573373
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. rod.dům 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 34
LV 51
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 10.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 01:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.