k.ú.: 601934 - Běleč nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569852 - Běleč nad Orlicí NUTS5 CZ0521569852
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52055 - Třebechovice pod Orebem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 21345
orná půda 194 1464197
zahrada 209 180074
travní p. plantáž dřevin 1 9349
travní p. 235 986868
lesní poz les s budovou 45 2299
lesní poz 181 15062615
vodní pl. nádrž umělá 3 80391
vodní pl. rybník 3 71418
vodní pl. tok přirozený 107 129747
vodní pl. tok umělý 5 2825
vodní pl. zamokřená pl. 5 7063
zast. pl. 362 89855
ostat.pl. jiná plocha 97 255865
ostat.pl. manipulační pl. 18 26582
ostat.pl. neplodná půda 5 2327
ostat.pl. ostat.komunikace 139 302432
ostat.pl. pohřeb. 1 973
ostat.pl. silnice 5 76925
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 22343
ostat.pl. zeleň 8 24878
Celkem KN 1629 18820371
Par. DKM 1629 18820371
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 140
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 160
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 384
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 441
spoluvlastník 607

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.05.1996
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.05.1996
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.05.2022 09:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.