k.ú.: 602035 - Bedřichův Světec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567051 - Bělušice NUTS5 CZ0425567051
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4209 - Most
Pověřený obecní úřad 42091 - Most

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 1712644
vinice 2 60207
zahrada 33 32696
ovoc. sad 2 52733
travní p. 10 117438
lesní poz 1 394494
vodní pl. nádrž umělá 5 20643
vodní pl. tok přirozený 1 239
vodní pl. zamokřená pl. 2 3940
zast. pl. zbořeniště 1 160
zast. pl. 29 17746
ostat.pl. dráha 2 12405
ostat.pl. jiná plocha 65 189531
ostat.pl. neplodná půda 46 139326
ostat.pl. ostat.komunikace 22 45759
ostat.pl. pohřeb. 1 2133
ostat.pl. silnice 12 35804
Celkem KN 299 2837898
Par. DKM 299 2837898
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 29
LV 50
spoluvlastník 62

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.01.2009
FÚO 1:5000 31.12.1978 12.01.2009 pouze extravilán
S-SK GS 1:2880 1873 12.01.2009 od 31.12.1978 platná jen pro intravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 16.05.2022 18:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.