k.ú.: 602043 - Bělušice u Mostu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567051 - Bělušice NUTS5 CZ0425567051
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4209 - Most
Pověřený obecní úřad 42091 - Most

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 48 1863971
vinice 5 142700
zahrada 56 35148
ovoc. sad 12 334727
travní p. 18 153201
lesní poz 8 203206
vodní pl. nádrž umělá 1 12975
vodní pl. tok přirozený 8 11298
vodní pl. zamokřená pl. 9 27079
zast. pl. zbořeniště 1 83
zast. pl. 86 49991
ostat.pl. dráha 2 18061
ostat.pl. jiná plocha 66 115467
ostat.pl. manipulační pl. 1 900
ostat.pl. neplodná půda 108 400776
ostat.pl. ostat.komunikace 28 39668
ostat.pl. silnice 21 76981
ostat.pl. zeleň 1 112
Celkem KN 479 3486344
Par. DKM 479 3486344
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 40
č.p. zem.used 2
č.e. doprava 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 85
LV 87
spoluvlastník 120

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.12.2015 1:1000 21.12.2015 *)
DKM 1:1000 30.10.2014
FÚO 1:5000 31.12.1978 21.12.2015 měřítko pro intravilán 1:2000
S-SK GS 1:2880 1874 30.12.1978


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 19.05.2022 12:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.