k.ú.: 602060 - Benátecká Vrutice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537501 - Milovice NUTS5 CZ0208537501
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2113 - Lysá nad Labem
Pověřený obecní úřad 21131 - Lysá nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 943 4726123
zahrada 155 91881
ovoc. sad 3 26965
travní p. 189 280102
lesní poz 102 453758
vodní pl. nádrž přírodní 2 18392
vodní pl. nádrž umělá 2 4322
vodní pl. tok přirozený 21 18944
vodní pl. tok umělý 6 5089
vodní pl. zamokřená pl. 2 28391
zast. pl. společný dvůr 2 1273
zast. pl. zbořeniště 16 5542
zast. pl. 877 306197
ostat.pl. jiná plocha 1112 2683628
ostat.pl. manipulační pl. 28 45786
ostat.pl. neplodná půda 91 49630
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 612
ostat.pl. ostat.komunikace 469 345983
ostat.pl. silnice 69 40806
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9006
ostat.pl. zeleň 42 7828
Celkem KN 4133 9150258
Par. DKM 1793 3336933
Par. KMD 2340 5813325
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 93
č.p. jiná st. 14
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 333
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 158
bez čp/če jiná st. 127
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 5
Celkem BUD 866
byt.z. byt 1160
byt.z. j.nebyt 49
obč.z. ateliér 6
obč.z. byt 1421
obč.z. j.nebyt 54
Celkem JED 2690
LV 2835
spoluvlastník 5792

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2016
DKM 1:1000 01.04.1997
S-SK GS 1842 26.10.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.05.2022 18:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.