k.ú.: 602086 - Benátky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569861 - Benátky NUTS5 CZ0521569861
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 134 2770359
zahrada 78 45733
travní p. 43 191506
lesní poz les(ne hospodář) 1 8471
lesní poz 29 174149
vodní pl. nádrž přírodní 3 705
vodní pl. tok přirozený 21 25931
vodní pl. tok umělý 4 452
zast. pl. společný dvůr 2 32
zast. pl. zbořeniště 2 685
zast. pl. 105 66318
ostat.pl. dráha 5 29482
ostat.pl. jiná plocha 27 22460
ostat.pl. manipulační pl. 11 45777
ostat.pl. neplodná půda 21 23816
ostat.pl. ostat.komunikace 59 73081
ostat.pl. silnice 23 50733
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2482
ostat.pl. zeleň 19 76742
Celkem KN 588 3608914
Par. DKM 588 3608914
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 47
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 38
rozestav. 1
Celkem BUD 103
LV 116
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.11.2004 již celé KÚ DKM
DKM-KPÚ 16.01.2004 1:1000 11.06.2004 *)
S-SK GS 1:2880 1840 22.11.2004


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 28.05.2022 05:38

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.