k.ú.: 602094 - Benátky u Litomyšle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 577774 - Benátky NUTS5 CZ0533577774
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 410 3667736
zahrada 232 146674
ovoc. sad 9 9997
travní p. 180 372304
lesní poz 21 134542
vodní pl. nádrž umělá 1 1083
vodní pl. tok přirozený 8 29879
vodní pl. zamokřená pl. 1 1037
zast. pl. společný dvůr 1 158
zast. pl. zbořeniště 15 3720
zast. pl. 218 54611
ostat.pl. jiná plocha 146 71423
ostat.pl. manipulační pl. 39 33859
ostat.pl. neplodná půda 47 39132
ostat.pl. ostat.komunikace 252 177216
ostat.pl. silnice 3 36938
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4589
ostat.pl. zeleň 3 1827
Celkem KN 1587 4786725
Par. KMD 1587 4786725
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 82
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 5
Celkem BUD 215
LV 266
spoluvlastník 374

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2013
S-SK GS 1:2880 1839 21.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 06:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.