k.ú.: 602132 - Benecko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 576981 - Benecko NUTS5 CZ0514576981
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 98133
zahrada 9 6705
travní p. 818 1817427
lesní poz les(ne hospodář) 47 2485030
lesní poz 22 183698
vodní pl. nádrž umělá 2 353
vodní pl. rybník 1 320
vodní pl. tok přirozený 4 1030
vodní pl. zamokřená pl. 3 827
zast. pl. společný dvůr 3 544
zast. pl. zbořeniště 5 213
zast. pl. 300 64865
ostat.pl. jiná plocha 29 15698
ostat.pl. manipulační pl. 21 4173
ostat.pl. neplodná půda 272 53012
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 194
ostat.pl. ostat.komunikace 225 118440
ostat.pl. silnice 21 37530
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 5406
ostat.pl. zeleň 2 1064
Celkem KN 1826 4894662
Par. KMD 1826 4894662
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 144
č.p. rod.rekr 6
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 7
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 3
Celkem BUD 287
byt.z. byt 39
obč.z. byt 3
obč.z. dílna 6
obč.z. j.nebyt 35
Celkem JED 83
LV 424
spoluvlastník 640

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.04.2016
S-SK GS 1:2880 1842 28.04.2016 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 02:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.