k.ú.: 602141 - Dolní Štěpanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 576981 - Benecko NUTS5 CZ0514576981
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 97825
zahrada 111 67570
ovoc. sad 2 9386
travní p. 660 1178433
lesní poz les(ne hospodář) 221 518065
lesní poz 129 312709
vodní pl. nádrž přírodní 1 713
vodní pl. rybník 3 742
vodní pl. tok přirozený 11 35232
vodní pl. tok umělý 2 2043
zast. pl. společný dvůr 2 385
zast. pl. zbořeniště 10 1606
zast. pl. 213 35099
ostat.pl. jiná plocha 18 3980
ostat.pl. manipulační pl. 35 23730
ostat.pl. neplodná půda 71 29168
ostat.pl. ostat.komunikace 110 53542
ostat.pl. silnice 40 56633
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3898
Celkem KN 1669 2430759
Par. KMD 1669 2430759
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 114
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 204
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 251
spoluvlastník 361

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2015
S-SK GS 1:2880 1842 21.12.2015 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 16.05.2022 13:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.