k.ú.: 602167 - Mrklov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 576981 - Benecko NUTS5 CZ0514576981
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 541208
zahrada 2 4052
travní p. 1045 1990049
lesní poz les(ne hospodář) 49 172813
lesní poz 259 673094
vodní pl. nádrž umělá 1 10
vodní pl. tok přirozený 9 6664
vodní pl. tok umělý 2 416
vodní pl. zamokřená pl. 2 1687
zast. pl. zbořeniště 7 2144
zast. pl. 202 39730
ostat.pl. jiná plocha 32 9342
ostat.pl. manipulační pl. 25 13367
ostat.pl. neplodná půda 199 70341
ostat.pl. ostat.komunikace 153 108325
ostat.pl. silnice 12 41657
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 9239
ostat.pl. zeleň 7 1964
Celkem KN 2114 3686102
Par. KMD 2114 3686102
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 87
č.p. rod.rekr 16
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
Celkem BUD 189
LV 245
spoluvlastník 332

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2014
S-SK GS 1:2880 1842 15.12.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 18.05.2022 21:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.