k.ú.: 602361 - Benešov u Boskovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581330 - Benešov NUTS5 CZ0641581330
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1191 2522598
zahrada 262 155531
travní p. skleník-pařeniš. 1 72
travní p. 1078 1593573
lesní poz 144 8212447
vodní pl. nádrž umělá 2 9827
vodní pl. rybník 4 34921
vodní pl. tok přirozený 69 29645
vodní pl. tok umělý 94 6522
vodní pl. zamokřená pl. 7 5518
zast. pl. společný dvůr 2 53
zast. pl. zbořeniště 3 699
zast. pl. 399 126760
ostat.pl. jiná plocha 120 278820
ostat.pl. manipulační pl. 38 65217
ostat.pl. neplodná půda 203 288499
ostat.pl. ostat.komunikace 317 180600
ostat.pl. pohřeb. 3 8740
ostat.pl. silnice 4 68243
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 36907
ostat.pl. zeleň 2 569
Celkem KN 3972 13625761
Par. KMD 3972 13625761
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 199
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 78
č.p. rod.rekr 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 393
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 529
spoluvlastník 759

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2012
S-SK ŠS 1:2880 1834 26.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 24.05.2022 16:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.