k.ú.: 602434 - Kuří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545406 - Benešov nad Černou NUTS5 CZ0312545406
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 10670
zahrada 7 5956
travní p. mez, stráň 3 3565
travní p. 132 2769248
lesní poz 307 3571204
vodní pl. nádrž umělá 1 4438
vodní pl. rybník 1 1349
vodní pl. tok přirozený 15 15406
vodní pl. tok umělý 4 9257
vodní pl. zamokřená pl. 2 4237
zast. pl. 49 15350
ostat.pl. jiná plocha 89 153662
ostat.pl. manipulační pl. 35 47273
ostat.pl. neplodná půda 77 196264
ostat.pl. ostat.komunikace 58 90202
ostat.pl. pohřeb. 1 1554
ostat.pl. silnice 4 20695
Celkem KN 790 6920330
Par. DKM 438 3383525
Par. KMD 352 3536805
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 13
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
Celkem BUD 49
LV 92
spoluvlastník 138

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.09.2019 1:1000 30.09.2019 *)
KMD 1:1000 03.08.2012
S-SK GS 1:2880 1826 03.08.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 23.05.2022 15:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.