k.ú.: 602469 - Ovesná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562351 - Benešov nad Ploučnicí NUTS5 CZ0421562351
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 16876
orná půda 13 95281
zahrada 82 53880
travní p. mez, stráň 5 25388
travní p. 73 1809109
lesní poz 57 2055611
vodní pl. nádrž umělá 1 395
vodní pl. tok přirozený 1 6507
vodní pl. zamokřená pl. 3 6070
zast. pl. zbořeniště 10 1791
zast. pl. 49 13417
ostat.pl. jiná plocha 33 29458
ostat.pl. manipulační pl. 2 1370
ostat.pl. neplodná půda 109 254324
ostat.pl. ostat.komunikace 35 51212
ostat.pl. silnice 4 41838
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 657
Celkem KN 481 4463184
Par. DKM 481 4463184
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
rozestav. 1
Celkem BUD 49
LV 86
spoluvlastník 116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.09.1997
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.09.1997 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 22.05.2022 21:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.