k.ú.: 602477 - Benešov u Semil - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 576999 - Benešov u Semil NUTS5 CZ0514576999
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51072 - Semily

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 538 2282310
zahrada 382 247331
ovoc. sad 8 19098
travní p. mez, stráň 1 903
travní p. 910 1218230
lesní poz les s budovou 1 28
lesní poz 520 904384
vodní pl. tok přirozený 8 92534
vodní pl. tok umělý 15 21788
vodní pl. zamokřená pl. 6 7977
zast. pl. společný dvůr 4 352
zast. pl. zbořeniště 22 3294
zast. pl. 464 106662
ostat.pl. jiná plocha 52 16844
ostat.pl. manipulační pl. 96 85025
ostat.pl. neplodná půda 206 91095
ostat.pl. ostat.komunikace 316 170116
ostat.pl. pohřeb. 1 2053
ostat.pl. silnice 122 103661
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 12057
ostat.pl. zeleň 6 854
Celkem KN 3687 5386596
Par. DKM 1 2270
Par. KMD 3686 5384326
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 154
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 99
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 26
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 31
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 4
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 440
byt.z. byt 42
Celkem JED 42
LV 573
spoluvlastník 883

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2012
S-SK GS 1:2880 1842 20.12.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 18.05.2022 21:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.