k.ú.: 602531 - Benešovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560723 - Benešovice NUTS5 CZ0327560723
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 286 3578358
zahrada 88 72173
travní p. 68 304764
lesní poz 402 5554072
vodní pl. nádrž umělá 5 11415
vodní pl. rybník 4 5056
vodní pl. tok přirozený 4 19914
vodní pl. tok umělý 16 6784
vodní pl. zamokřená pl. 5 7510
zast. pl. společný dvůr 7 429
zast. pl. zbořeniště 5 4103
zast. pl. 92 51930
ostat.pl. dálnice 98 218954
ostat.pl. jiná plocha 151 49546
ostat.pl. manipulační pl. 9 10529
ostat.pl. neplodná půda 61 70429
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 212
ostat.pl. ostat.komunikace 168 160984
ostat.pl. silnice 41 108045
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2771
ostat.pl. zeleň 1 279
Celkem KN 1514 10238257
Par. DKM 1514 10238257
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 88
LV 109
spoluvlastník 134

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.09.1998
S-SK GS 1:2880 1838 01.09.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 24.05.2022 14:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.