k.ú.: 602540 - Lom u Stříbra - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560723 - Benešovice NUTS5 CZ0327560723
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 275 3539139
zahrada 123 64980
travní p. 119 215508
lesní poz les(ne hospodář) 1 135
lesní poz ostat.komunikace 12 10907
lesní poz 208 2729450
vodní pl. rybník 3 2961
vodní pl. tok umělý 12 22232
vodní pl. zamokřená pl. 1 2295
zast. pl. společný dvůr 9 671
zast. pl. zbořeniště 14 2983
zast. pl. 104 45285
ostat.pl. dráha 4 57447
ostat.pl. dálnice 22 59140
ostat.pl. jiná plocha 96 26677
ostat.pl. manipulační pl. 3 9752
ostat.pl. neplodná půda 71 34516
ostat.pl. ostat.komunikace 106 103948
ostat.pl. silnice 6 2368
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 3421
Celkem KN 1195 6933815
Par. DKM 1195 6933815
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 36
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 100
LV 137
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1998
S-SK GS 1:2880 1838 01.07.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 29.05.2022 04:25

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.