k.ú.: 602574 - Věstoňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590304 - Benetice NUTS5 CZ0634590304
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 66 894145
zahrada 20 20037
travní p. mez, stráň 4 8695
travní p. 33 188826
lesní poz 48 448031
vodní pl. nádrž umělá 4 3984
zast. pl. zbořeniště 1 876
zast. pl. 34 14167
ostat.pl. jiná plocha 10 4112
ostat.pl. manipulační pl. 1 7133
ostat.pl. mez, stráň 13 8497
ostat.pl. neplodná půda 23 24490
ostat.pl. ostat.komunikace 13 19964
ostat.pl. silnice 3 21285
Celkem KN 273 1664242
Par. KMD 273 1664242
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 15
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 32
LV 38
spoluvlastník 46

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1835 22.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 27.05.2022 21:12

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.