k.ú.: 602604 - Beňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 512281 - Beňov NUTS5 CZ0714512281
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 884 5344836
zahrada 269 218891
ovoc. sad 2 14641
travní p. 55 109697
lesní poz 44 582479
vodní pl. rybník 3 7953
vodní pl. tok přirozený 4 17801
vodní pl. tok umělý 3 10195
zast. pl. společný dvůr 4 344
zast. pl. zbořeniště 7 1940
zast. pl. 259 116589
ostat.pl. jiná plocha 50 64593
ostat.pl. manipulační pl. 70 69106
ostat.pl. ostat.komunikace 121 235495
ostat.pl. pohřeb. 1 2871
ostat.pl. silnice 1 311
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 907
ostat.pl. zeleň 9 8374
Celkem KN 1787 6807023
Par. DKM 1787 6807023
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 203
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 259
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 464
spoluvlastník 663

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.06.2014
ZMVM 1:2000 01.08.1984 26.06.2014 grafická transformace
S-SK ŠD 1:2500 1941 01.08.1984 agrární operace
S-SK ŠS 1:2880 1830 30.04.1941


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 08:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.