k.ú.: 602728 - Dehetná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561207 - Stráž NUTS5 CZ0327561207
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 1439114
zahrada 46 34307
travní p. 63 451858
lesní poz ostat.komunikace 2 664
lesní poz 75 2156695
vodní pl. nádrž umělá 9 29217
vodní pl. rybník 3 323530
vodní pl. tok přirozený 19 39087
vodní pl. tok umělý 4 4180
vodní pl. zamokřená pl. 6 81465
zast. pl. zbořeniště 2 1124
zast. pl. 125 26266
ostat.pl. dráha 8 16558
ostat.pl. jiná plocha 28 74971
ostat.pl. neplodná půda 20 14391
ostat.pl. ostat.komunikace 60 112038
ostat.pl. silnice 4 23225
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2757
ostat.pl. zeleň 11 143203
Celkem KN 519 4974650
Par. DKM 519 4974650
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 14
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 58
bez čp/če doprava 1
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 124
LV 92
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 01.03.2012
DKM 1:1000 21.08.2006
S-SK GS 1:2880 1838 29.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 26.05.2022 07:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.